dimecres, 12 de gener del 2011

sota l'olivera...

Sota l'olivera fronda
sota l'olivera està:
la donzella la més jove
que és la més bella del mas.
Fadrinets a la pubilla
no la miren ni en passar,
sota l'olivera fronda
una donzelleta hi ha.

Caterineta li diuen
Caterineta del mas:
si no es casa la pubilla
no la deixen festejar.

Té un cantiret a la vora,
una violeta a la mà
i una rosa a cada galta:
tots els fadrinets del pla.

Si no es casa la pubilla
la garlanda no li val.

Un hereu torna d'Espanya
que al servei del rei anà;
si volia la pubilla
ja no s'hi vol maridar:

Sota l'olivera fronda
sota l'olivera està
la donzella la més jove,
que és la més bella del mas.

La pubilla s'esllanguia,
Caterineta no tant;
si l'una aniria a missa
l'altra aniria a dansar:
a la plaça fan ballades,
la sardana dels galans.

Quan l'hereu la triaria
la voldrien tots plegats:
si la pubilla es fes monja
ella es podria casar.

Caterineta li diuen,
Caterineta del mas;
sota l'olivera fronda
sota l'olivera està.

Joan Salvat-Papasseit